„Když se žena dostane do svízelné situace, je tu právě vaše služba, která nám dá šanci najet zpět do správných kolejí.“

paní Dita, klientka

"Vím, že mě neodmítnete a že se mi budete věnovat. To mi po psychické stránce velmi pomáhá.“

paní Anna, klientka

 

Komunitní centrum Žitná


  • Tel.: 734 789 318, 734 789 317
 
Vedoucí služby: Denisa Cháberová - vedoucí zařízení

Způsob poskytování: Fakultativní služby: NE

 

Adresa:

Jungmannovo náměstí 753/18
110 00  Praha 1 – Nové Město

Doručovací adresa:

Farní charita Praha 1 - Komunitní centrum
Žitná 35
110 00  Praha 1 – Nové Město

EU, Hl. m. Praha


Organizace:


Seznam lidí:

Denisa Cháberová - vedoucí zařízení Anežka Menčíková - pracovník sociálních služeb Bc. Miriam Žilková - pracovník sociálních služeb