„Když se žena dostane do svízelné situace, je tu právě vaše služba, která nám dá šanci najet zpět do správných kolejí.“

paní Dita, klientka

"Vím, že mě neodmítnete a že se mi budete věnovat. To mi po psychické stránce velmi pomáhá.“

paní Anna, klientka

 

EU, Hl. m. PrahaAktivity komunitního centra

Srdečně vás zveme do našeho centra. Nabízíme pestrou nabídku aktivit:

 • Pravidelné i nepravidelné aktivity
 • Volnočasové aktivity
 • Kulturně společenské akce
 • Přednášky, semináře
 • Rozvoj sociálních dovedností a začlenění
 • Zvelebování prostředí Nového Města
 • Individuální i skupinová podpora a poradenství
 • Metodická podpora a evaluační aktivity

Harmonogram pravidelných aktivit

 • Pondělky   Čtenářský klub (čtení z klasických děl české a světové literatury + beseda)
 • Úterky        Arteterapie
 • Středy        Společné vaření a stolování, nácvik činností
 • Čtvrtky        Ateliérové činnosti
 • Pátky          Filmový klub

Související informace