„Když se žena dostane do svízelné situace, je tu právě vaše služba, která nám dá šanci najet zpět do správných kolejí.“

paní Dita, klientka

"Vím, že mě neodmítnete a že se mi budete věnovat. To mi po psychické stránce velmi pomáhá.“

paní Anna, klientka

 

PLAMEN POZNÁNÍ - motivační ateliér pro lidi bez domova 

Plamen poznání  je motivační ateliér pro lidi bez domova. Plamen poznání se snaží o překlenutí propasti v komunikaci mezi lidmi bez domova a námi ostatními, kdo jsme nepoznali vytrženost ze společnosti. Ateliér Plamen poznání zahájil svoji činnost roku 2005, a to první výstavou výtvarných prací lidí bez domova v Praze. Výstava se konala v kapli sv. Jana Nepomuckého u kostela Panny Marie Sněžné.

Ke klientům přistupujeme individuálně, aby si mohli uvědomit svou výjimečnost a důstojnost, kterou má každý člověk. Výrobky z ateliéru slouží jako drobné dárky pro širokou veřejnost. Veškeré takto získané finanční prostředky jsou následně využity výhradně ve prospěch klientů. Je možno je zakoupit na trzích chráněných dílen, veletrzích sociálních služeb a obchodech s výrobky z chráněných dílen.

Provozní doba:

ČTVRTEK       14:00 – 16:00

Kontakty:

Žitná 35, Praha 1, 110 00

Mgr. Lenka Plocková, tel.:  724 355 337, email:  socialni@programmari.cz