„Když se žena dostane do svízelné situace, je tu právě vaše služba, která nám dá šanci najet zpět do správných kolejí.“

paní Dita, klientka

"Vím, že mě neodmítnete a že se mi budete věnovat. To mi po psychické stránce velmi pomáhá.“

paní Anna, klientka

 

Pomáhejte nám pomáhat

Bez vaší pomoci by to nešlo. Můžete si vybrat způsob podpory, který vás oslovuje.

Podpořte nás:

  • finančním darem na číslo účtu: 2278691001/5500,  veřejné sbírky registrované pod číslem S-MHMP/764504/2009,
  • hmotným darem (kontaktujte prosím vedoucí zařízení Lenku Plockovou pro aktuální potřeby klientek na tel: 724 355 337),
  • časem, staňte se naším dobrovolníkem.

Děkujeme Vám za vaši pomoc!

Podívejte se na Naše služby pro ženy.