„Když se žena dostane do svízelné situace, je tu právě vaše služba, která nám dá šanci najet zpět do správných kolejí.“

paní Dita, klientka

"Vím, že mě neodmítnete a že se mi budete věnovat. To mi po psychické stránce velmi pomáhá.“

paní Anna, klientka

 

TERÉNNÍ PROGRAM MÁŘÍ

 

Pro koho je služba určena?

Terénní program je pro ženy, starší 18 let, žijicí na území hlavního města Prahy v sociálně vyloučených lokalitách a ulici.

Co nabízíme?

  • materiální a potravinovou pomoc
  • základní sociální poradenství
  • asistenci při komunikaci s úřady a státními institucemi
  • pomoc při uplatňování práv, zájmů a osobních záležitostí včetně zprostředkování kontaktů

Z jakých principů vycházíme?

  • nestrannost – pracujeme se všemi ženami, které spadají do cílové skupiny, tzn. bez ohledu na jejich zdravotní a fyzický stav či vzhled a nehodnotíme, co si klientka zaslouží, ale poskytujeme pomoc těm, které pomoc potřebují
  • diskrétnost – v rámci poskytování služeb dbáme na soukromí a důstojnost klientky
  • služba je poskytována bezplatně, lze i anonymně
  • pasivita klientky není důvodem k neposkytnutí služeb nebo ukončení spolupráce

Kontakty:

František Ryčl, DiS. - vedoucí terénního programu
teren1@programmari.cz  tel. 734 789 319

Bc. Klára Grombířová, DiS. - sociální terénní pracovnice
teren@programmari.cz tel. 734 789 319

Klára Čermáková - pracovnice v terenní sociální službě
teren@programmari.cz tel. 734 789 319

Jak se s námi spojit?

Na uvedených kontaktech jsme dostupni každý pracovní den od 8:00 - 16:30.
Případně je možné se s pracovníky/cemi setkat každý pátek na náměstí Republiky ve 12 hodin (u hlavního vchodu do Billy).

Informační leták ke stažení ZDE

Veřejný závazek ke stažení ZDE