Kontakty

Mgr. Jaroslav František Žák, MBA

Mgr.  Jaroslav František Žák, MBA
Tel.: 608 808 025
vedoucí Střediska sv. Vincenta a sv. Josefa

Je přímo podřízen řediteli Oblastní charity Třebíč. Je zodpovědný za vedení středisek v oblasti činnosti jednotlivých zařízení, dále za odbornost a kvalitu poskytovaných služeb a za řádné a úsporné hospodaření. V roce 2005 dokončil bakalářské studium na VŠ PDF UHK obor, Sociální patologie a prevence. V roce 2007 ukončil magisterské studium sociální pedagogiky na VŠ PDF UHK. V roce 2009 mu byla rozhodnutím MZČR uznána odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání adiktolog. Absolvoval psychoterapeutický výcvik SUR (821 hodin). Výcvik “Řízení neziskových organizací“ (300 hodin). Výcvik v systemické supervizi a koučování v Institutu pro supervizi a koučování HERMES (200 hodin).  V Oblastní charitě v Třebíči pracuje od roku 1996 ve vedoucích funkcích.

Seznam služeb

AL PASO Vysočina - Vedoucí Střediska sv. Vincenta
Azylový dům pro muže Třebíč - Vedoucí Střediska sv. Josefa
Azylový dům pro rodiče s dětmi a ženy Třebíč - Vedoucí Střediska sv. Josefa
Centrum podpory rodin Ruth - vedoucí Střediska sv. Vincenta
Doléčovací centrum Třebíč - vedoucí, psychoterapeut
Humanitární pomoc - pracovník Humanitární pomoci
K-centrum Noe - vedoucí Střediska sv. Vincenta
Probační programy MOST - vedoucí Střediska sv. Vincenta
Raná péče Třebíč - vedoucí Střediska sv. Vincenta