Kontakty

Charitní pečovatelská služba

Tel.: 733 599 820
Bělidla 392, Litomyšl, 570 01
Vedoucí služby: Martina Hanusová, DiS. - vedoucí
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby:

doprava, dohled při denních aktivitách v domácnosti, aktivizace

Posláním Charitní pečovatelské služby je poskytovat pomoc a podporu lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, aby mohli žít co nejdéle ve svém domácím prostředí. Charitní pečovatelská služba poskytuje terénní služby lidem všech věkových kategorií v širokém spektru omezení jejich soběstačnosti.

Cíle služby

  • Setrvání seniorů a osob se sníženou soběstačností co nejdéle ve svém domácím prostředí, kde mají své soukromí a pocit bezpečí.
  • Zvládnutá péče o domácnost nebo o osobu se sníženou soběstačností v rodinách, které z objektivních důvodů nemohou sami zajistit komplexní péči.
  • Osoba se sníženou soběstačností má možnost se zapojit do sociálního a kulturního života a má se společností kontakt i tehdy, kdy ho z objektivních důvodů nemůže zajistit rodina.
  • Zvládnutá péče o tři a více současně narozených dětí až do věku 3 let.

Seznam lidí

Jitka Kovářová - pracovník sociálních služeb
Marie Šnajdrová - koordinátorka CHPS
Jana Renzová, DiS. - sociální pracovnice
Jana Hubinková - pracovník sociálních služeb
Irena Klejchová - pracovník sociálních služeb
Hana Kovářová - pracovník sociálních služeb
Hana Kučerová - pracovník sociálních služeb
Ludmila Tobková - pracovník sociálních služeb
Marie Adamská - pracovník sociálních služeb
Radka Kadlecová - pracovník sociálních služeb