Kontakty

Dobrovolnické centrum a sousedská pomoc

Tel.: 731 678 819, 775 179 314
L. Pokorného 15, Třebíč, 674 01
Vedoucí služby: Bc. Michal Saidl, DiS. - vedoucí Charitní záchranné sítě, Dobrovolnického centra
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: pobytové, ambulantní, terénní
Činnosti: koordinace činnosti dobrovolníků
Fakultativní služby: NE

Koordinuje činnost dobrovolníků v jednotlivých střediscích i v jiných organizacích, při krizových situacích, v rámci sbírkových a charitativních akcí.

Součástí Oblastní charity Třebíč jsou Farní charity, které jsou spojovacím článkem mezi ní a vlastní obcí - farností. Sdružují dobrovolné pracovníky, kteří pomáhají lidem v místě svého bydliště, a zároveň i oblastní Charitě, zejména při Tříkrálové sbírce.

Seznam lidí

Bc. Michal Saidl, DiS. - vedoucí Charitní záchranné sítě, Dobrovolnického centra
Marta Valová - koordinátorka dobrovolníků