Kontakty

Doléčovací centrum Třebíč

Tel.: 736 503 950, 739 389 230
Karlovo nám. 41/30, Třebíč, 674 01
Vedoucí služby: Mgr. Jaroslav František Žák, MBA - vedoucí, psychoterapeut
Cílové skupiny: osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: pobytové, ambulantní
Činnosti: sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby: NE

Posláním Doléčovacího centra Třebíč je udržet abstinenci u klientů po léčbě závislosti a pomoci jim při začleňování do běžné komunity formou profesionálních služeb vycházejících z individuálních potřeb uživatelů služeb a přitom zachovávajících základní lidská práva a lidskou důstojnost.

Cílovou skupinou jsou uživatelé ilegálních drog, uživatelé alkoholu a patologičtí hráči. Do programu mohou být přijímáni zájemci z celé ČR, pokud mají osobní vazby na Třebíčsko a chtějí v lokalitě žít.

Více zde

Seznam lidí

Mgr. Jaroslav František Žák, MBA - vedoucí, psychoterapeut
Ing. Mgr. Ivo Vítek, DiS. - koordinátor, psychoterapeut
Bc. Zdeňka Čiháková - sociální pracovnice
Mgr. Kateřina Dobrá - sociální pracovnice
Mgr. Katarína Holasová - psycholožka
Helena Klára Žáková - uklízečka