Kontakty

Fakultativní svozová služba stacionáře Úsměv

Tel.: 568 851 088
Gen. Sochora 705, Třebíč, 674 01
Cílové skupiny: osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: terénní
Fakultativní služby:

Svozová služba - uživatelům je nabízena možnost využívání svozové služby z domova do zařízení a zpět. Průběh a časy svozové služby jsou předem domluveny s uživatelem služby. 

Seznam lidí

Petr Bíba - pracovník fakultativní svozové služby
Lukáš Jurka - pracovník fakultativní svozové služby
Jaroslav Kršek - pracovník fakultativní svozové služby
Helena Urbanová - pracovnice fakultativní svozové služby