Kontakty

K-centrum Noe

Tel.: 568 842 688, 739 389 230
Hybešova 10, Třebíč, 674 01
Vedoucí služby: Mgr. Jaroslav František Žák, MBA - vedoucí Střediska sv. Vincenta
Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, pachatelé trestné činnosti
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: poradenství, sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktů na další návazná zařízení, zdravotní testy, psychologická pomoc, krizová intervence uživatelům i osobám blízkým, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, potravinový servis, zprostředkování detoxifikace a léčby , pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby: NE

Pracuje s rizikovými uživateli drog a jejich rodinnými přislušníky. Snaží se minimalizovat zdravotní rizika a poskytuje poradenství. Realizuje besedy a exkurze pro školy. Objednávky besed a exkurzí: mob. 733 741 188

Seznam lidí

Mgr. Jaroslav František Žák, MBA - vedoucí Střediska sv. Vincenta
Ing. Mgr. Ivo Vítek, DiS. - koordinátor K-centra Noe
Mgr. Kateřina Dobrá - sociální pracovnice
Bc. Martina Svobodová - sociální pracovnice
Bc. Monika Večeřová - sociální pracovnice
Simona Zezulová - pracovnice v sociálních službách
Helena Klára Žáková - uklízečka