Kontakty

KLUBÍČKO TŘEBÍČ

Tel.: 568 408 476, 731 052 131
L. Pokorného 58/15, Třebíč, 674 01
Vedoucí služby: Mgr. Marie Pořízová - vedoucí Střediska sv. Dona Bosca
Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, etnické menšiny, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby: NE

Cílová skupina

Osoby a rodiny s dětmi z Třebíče a okolí:

  • které jsou nebo mohou být v nepříznivé životní situaci, se kterou si neví rady
  • které jsou nebo mohou být ohroženy nevhodným chováním
  • které chtějí navázat vztah se společenským prostředím
  • které mají zájem o pomoc při výchově a vzdělávání dětí

Způsob poskytování: ambulantní a terénní forma služby

Poskytované služby

  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Sociálně terapeutické činnosti
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Seznam lidí

Lukáš Polakovič - pracovník v sociálních službách
Mgr. Marie Pořízová - vedoucí Střediska sv. Dona Bosca
Olga Cahová, DiS. - sociální pracovnice
Bc. Miluše Vybíralová - sociální pracovnice
Mgr. Jitka Irovská - odborný pracovník v sociálních službách