Kontakty

Krizová pomoc

Tel.: 568 408 482, 775 179 314
L. Pokorného 15, Třebíč, 674 01
Cílové skupiny: osoby v krizi, všichni
Způsob poskytování: terénní
Fakultativní služby: NE

KRIZOVÁ POMOC

Krizová pomoc Oblastní charity Třebíč je součástí integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje. Je připravena poskytnout požadovanou pomoc na základě dohody a vyžádání Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Jsme ve styku se Střediskem humanitární pomoci, rozvojové spolupráce a krizového řízení a ostatními krizovými týmy celé Diecézní charity Brno.