Kontakty

Probační programy MOST

Tel.: 568 842 688, 739 389 230
Hybešova 10, Třebíč, 674 01
Vedoucí služby: Mgr. Jaroslav František Žák, MBA - vedoucí Střediska sv. Vincenta
Cílové skupiny: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, pachatelé trestné činnosti
Způsob poskytování: ambulantní
Fakultativní služby: NE

Probační program MOST pro mladistvé je výchovné opatření, které formou výchovy, psychoterapie a sociální práce pomáhá mladistvému odstranit příčiny, které ho přivedly do konfliktu se společností. Nabízí mladistným výhodnější altrernativu trestu, která může (na rozdíl od trestu odnětí svobody) pozitivně působit na mladistvého, měnit negativní vzorce chování a vést ho k řádnému způsobu života.

Probační program MOST pro dospělé podporuje resocializaci a snižování recidiv trestné činnosti u dospělých pachatelů trestné činnosti na okrese Třebíč formou individuální práce, a to zejména postupným přijímáním odpovědnosti za své chování a důsledky páchané trestné činnosti. 

Seznam lidí

Mgr. Jaroslav František Žák, MBA - vedoucí Střediska sv. Vincenta
Ing. Mgr. Ivo Vítek, DiS. - koordinátor Probačního programu MOST