Kontakty

Raná péče Třebíč

Tel.: 731 674 847
Vltavínská 1402, Třebíč, 674 01
Vedoucí služby: Mgr. Jaroslav František Žák, MBA - vedoucí Střediska sv. Vincenta
Cílové skupiny: osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

Nabízí komplex služeb a programů orientovaných na podporu celé rodiny a podporu vývoje dítěte se zdravotním postižením či ohrožením ve vývoji.

Seznam lidí

Mgr. Jaroslav František Žák, MBA - vedoucí Střediska sv. Vincenta
Mgr. Danuše Soldánová - sociální pracovník, koordinátor rané péče
Mgr. Markéta Novotná - sociální pracovník, poradce rané péče
Mgr. Markéta Novotná, ml. - sociální pracovník, poradce rané péče
Mgr. Radka Štanclová - sociální pracovník, poradce rané péče
Mgr. Andrea Vaňková - sociální pracovník, poradce rané péče
Mgr. Adéla Zachová - sociální pracovník, poradce rané péče
Anna Zelníčková - administrativní pracovník