Kontakty

Taxis sociální rehabilitace

Tel.: 733 741 779
Blahoslavova 106/1, Třebíč, 674 01
Vedoucí služby: Mgr. Tomáš Barák, DiS. - vedoucí Střediska sv. Benedikta (Domovinka, stacionář Úsměv, Paprsek naděje, TaxiS)
Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

Okruh osob

Služba je určena osobám od 16 do 64 let z Třebíče a blízkého okolí do 50 km od Třebíče (Náměšťsko, Moravskobudějovicko, okolí Okříšek), kteří nemohou získat nebo si udržet odpovídající zaměstnání na otevřeném trhu práce z důvodu jejich znevýhodnění a snížené úrovně dovedností k tomu potřebných.

  • Osoby s duševním onemocněním - kromě osob, které nejsou v péči ambulantního psychiatra
  • Osoby se zdravotním postižením - kromě osob s úplnou ztrátou zraku či sluchu
  • Osoby s mentálním postižením - kromě osob s těžkým a hlubokým mentálním postižením
  • Osoby se sociálním znevýhodněním - kromě osob závislých na alkoholu, drogách, hracích automatech

Seznam lidí

Mgr. Tomáš Barák, DiS. - vedoucí Střediska sv. Benedikta (Domovinka, stacionář Úsměv, Paprsek naděje, TaxiS)
Mgr. Martina Benešová - koordinátorka služby, sociální pracovnice
Eržika Mezlíková - pracovnice v sociálních službách
Markéta Štěpničková - pracovnice v sociálních službách
Darina Žaloudková - pracovnice v sociálních službách