„Když se žena dostane do svízelné situace, je tu právě vaše služba, která nám dá šanci najet zpět do správných kolejí.“

paní Dita, klientka

"Vím, že mě neodmítnete a že se mi budete věnovat. To mi po psychické stránce velmi pomáhá.“

paní Anna, klientka

 

Adéla Černá, DiS.

  • Tel.: 734 789 317

Organizace:


Seznam služeb:

Komunitní centrum Žitná - Sociální pracovnice