„Když se žena dostane do svízelné situace, je tu právě vaše služba, která nám dá šanci najet zpět do správných kolejí.“

paní Dita, klientka

"Vím, že mě neodmítnete a že se mi budete věnovat. To mi po psychické stránce velmi pomáhá.“

paní Anna, klientka

 

Adéla Mužíková

  • Tel.: 737 282 816, 737 280 628
  • osobniasistence895/895praha.charita.cz
  • ředitlka pečovatelské služby a osobní asistence

 


Pro informace o Pečovatelské službě a Osobní asistenci využijte prosím telefonní číslo: 737 282 816.
Pro informaci o Domově se zvláštním režimem a Stacionáři pro seniory volejte prosím: 737 280 628.

 


Organizace:


Seznam zařízení:

Domov se zvláštním režimem - sociální pracovnice Stacionář pro seniory - sociální pracovnice