„Když se žena dostane do svízelné situace, je tu právě vaše služba, která nám dá šanci najet zpět do správných kolejí.“

paní Dita, klientka

"Vím, že mě neodmítnete a že se mi budete věnovat. To mi po psychické stránce velmi pomáhá.“

paní Anna, klientka

 

Mgr. Jana Ivančicová

  • Tel.: 224 815 995
  • socialni.adterezie886/886praha.charita.cz
  • sociální pracovnice

Organizace:


Seznam zařízení:

Azylový dům sv. Terezie - sociální pracovnice