„Když se žena dostane do svízelné situace, je tu právě vaše služba, která nám dá šanci najet zpět do správných kolejí.“

paní Dita, klientka

"Vím, že mě neodmítnete a že se mi budete věnovat. To mi po psychické stránce velmi pomáhá.“

paní Anna, klientka

 

Ludmila Dendisová

  • Tel.: 383 325 692, 773 979 003
  • ludmila.dendisova307/307strakonice.charita.cz
  • vedoucí sestra Domu klidného stáří sv. Anny Sousedovice

Dům klidného stáří sv. Anny Sousedovice


Organizace:


Seznam zařízení:


Seznam služeb:

Dům klidného staří sv. Anny - vedoucí zdravotní sestra