„Když se žena dostane do svízelné situace, je tu právě vaše služba, která nám dá šanci najet zpět do správných kolejí.“

paní Dita, klientka

"Vím, že mě neodmítnete a že se mi budete věnovat. To mi po psychické stránce velmi pomáhá.“

paní Anna, klientka

 

Michaela Puchýřová

Michaela Puchýřová
  • Tel.: 603 819 080

Organizace:


Seznam služeb:

Program Máří - terénní program