„Když se žena dostane do svízelné situace, je tu právě vaše služba, která nám dá šanci najet zpět do správných kolejí.“

paní Dita, klientka

"Vím, že mě neodmítnete a že se mi budete věnovat. To mi po psychické stránce velmi pomáhá.“

paní Anna, klientka

 

Komunitní centrum ŽitnáCílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

 

Adresa:

Farní charita Praha 1 - Komunitní centrum
Žitná 35
110 00  Praha 1 – Nové Město

EU, Hl. m. Praha


Organizace:


Seznam lidí:

Judita Cihelková - Komunitní pracovnice Adéla Černá, DiS. - Sociální pracovnice Mgr. Martina Mossóczy - Sociální pracovnice