„Když se žena dostane do svízelné situace, je tu právě vaše služba, která nám dá šanci najet zpět do správných kolejí.“

paní Dita, klientka

"Vím, že mě neodmítnete a že se mi budete věnovat. To mi po psychické stránce velmi pomáhá.“

paní Anna, klientka

 

Program Máří


  • Tel.: 230 234 384, 731 629 585, 734 789 319
 
Vedoucí služby: Bc. Nikola Serbusová, DiS. - vedoucí, Jonáš Hrubín, DiS. - Vedoucí terénního programu

Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc s administrativními úkony , pomoc při řešení problémů souvisejících bydlením, pomoc v oblasti splácení dluhů, pomoc s orientací v sociálním systému institucí Fakultativní služby: NE

Pro koho je služba určena:

Ženám ve věku od 18ti let, zdržujícím se na území hlavního města Prahy, které jsou v sociální nouzi, protože se ocitly nebo mohou ocitnout bez přístřeší.

Co je Program Máří:

Program Máří vznikl jako reakce na situaci v poskytování sociálních služeb osobám bez domova. Vzhledem k nízkému poměru žen proti mužům ve skupině osob bez domova jsou všechny služby zaměřeny na potřeby mužské části skupiny. Ženy však potřebují jiný přístup. Klientky se na nás obracejí právě proto, že předpokládají naše porozumění jejich problémům.

Ženy jsou více ohroženy formami násilí, včetně domácího a sexuálního, a v sociálních službách, které jsou společné pro ženy i muže, se často necítí bezpečně (ženy s traumatem z domácího či sexuálního násilí ze strany muže někdy nejsou schopny vůbec do smíšených služeb docházet). Pracovníci/e přistupují ke klientkám citlivě (bez stereotypů) a s respektem k jejich rozhodnutím. Ženy bez přístřeší řeší otázky sexuálního zdraví, antikoncepce, těhotenství, mateřství a mají oproti mužům specifické hygienické potřeby.

Cíle:

  • základní potravinová a materiální pomoc a poskytování informací, kde všude lze materiální a potravinovou pomoc vyhledat
  • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů (například doprovody na úřady, pomoc s hledáním práce, ubytováním apod.)

Cílem našich aktivit je být záchrannou sociální sítí a napomáhat, prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb, ke zlepšení životní situace žen, které se ocitly nebo mohou ocitnout bez přístřeší.

 

Poslání Programu Máří:

Své poslání naplňujeme prostřednictvím:

terénní sociální práce v rámci hl. města Praha:

  • monitoring a popis terénu, vyhledávání klientek a navazování kontaktů,
  • poskytování základní potravinové a materiální pomoci,
  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí, vedení klientek k aktivnímu přístupu k řešení vlastní situace a k schopnosti reálně situaci hodnotit, motivování k řešení sociální nouze za přispění institucí k tomu určených,
  • zajištění informovanosti žen z cílové skupiny o nabízených návazných sociálních a zdravotnických službách.

 


Organizace:


Seznam lidí:

Bc. Nikola Serbusová, DiS. - vedoucí Judita Cihelková - terénní program Michaela Puchýřová - terénní program Anita Ulrichová - terénní program Jonáš Hrubín, DiS. - Vedoucí terénního programu Mgr. Marcela Jurčáková - terénní program, podpora zabydlování Petr Franěk - terénní program