„Když se žena dostane do svízelné situace, je tu právě vaše služba, která nám dá šanci najet zpět do správných kolejí.“

paní Dita, klientka

"Vím, že mě neodmítnete a že se mi budete věnovat. To mi po psychické stránce velmi pomáhá.“

paní Anna, klientka

 

Adresář Charity ČR

Bc. Jana Jancurová

sociální pracovnice
Tel: 702 003 218   
Farní Charita Praha 1 - Nové Město

Dana Manová

Pracovnice v sociálních službách
Tel: 702 003 218   
Farní Charita Praha 1 - Nové Město

Andrea Straková

Terénní pracovnice v sociálních službách
Tel: 734 789 319    a.Eo4YUSg.AI.~.j-srxZW7%WkvDRW7r
Farní Charita Praha 1 - Nové Město