„Když se žena dostane do svízelné situace, je tu právě vaše služba, která nám dá šanci najet zpět do správných kolejí.“

paní Dita, klientka

"Vím, že mě neodmítnete a že se mi budete věnovat. To mi po psychické stránce velmi pomáhá.“

paní Anna, klientka

 

Adresář Charity ČR

Klára Čermáková

terénní program
Tel: 734 789 319    teren612/612zenyvohrozeni.charita.cz
Farní Charita Praha 1 - Nové Město

Adéla Černá

komunitní sociální pracovnice
Tel: 734 789 317    zilkova.miriam977/977zenyvohrozeni.charita.cz
Farní Charita Praha 1 - Nové Město

Denisa Cháberová

vedoucí Komunitního centra
Tel: 734 789 317    komunitko584/584zenyvohrozeni.charita.cz
Farní Charita Praha 1 - Nové Město

Petr Franěk

terénní program
Tel: 734 789 319    teren559/559zenyvohrozeni.charita.cz
Farní Charita Praha 1 - Nové Město

Jonáš Hrubín, DiS.

vedoucí terénního programu
Tel: 731 629 585    vedouciteren114/114zenyvohrozeni.charita.cz
Farní Charita Praha 1 - Nové Město

Bc. Jana Jancurová

sociální pracovnice
Tel: 724 355 337    jancurova.jana433/433zenyvohrozeni.charita.cz
Farní Charita Praha 1 - Nové Město

Mgr. Marcela Jurčáková

terénní sociální pracovnice
Tel: 734 789 319    teren281/281zenyvohrozeni.charita.cz
Farní Charita Praha 1 - Nové Město

Dana Manová

pracovnice v sociálních službách
Tel: 724 355 337    manova.dana946/946zenyvohrozeni.charita.cz
Farní Charita Praha 1 - Nové Město

Mgr. Martina Mossóczy

komunitní sociální pracovnice
Tel: 734 789 317    mossoczy.martina492/492zenyvohrozeni.charita.cz
Farní Charita Praha 1 - Nové Město

Nikola Nováková, DiS.

vedoucí NDC
Tel: 230 234 384, 724 355 337    dennicentrum445/445zenyvohrozeni.charita.cz
Farní Charita Praha 1 - Nové Město

Bc. Natália Podolcová

asistentka
Tel: 702 003 228    reditelstvi538/538zenyvohrozeni.charita.cz
Farní Charita Praha 1 - Nové Město

Bc. Lucie Růžková Rybárová, DiS.

ředitelka
Tel: 230 234 384    reditelka677/677programmari.cz
Farní Charita Praha 1 - Nové Město