„Když se žena dostane do svízelné situace, je tu právě vaše služba, která nám dá šanci najet zpět do správných kolejí.“

paní Dita, klientka

"Vím, že mě neodmítnete a že se mi budete věnovat. To mi po psychické stránce velmi pomáhá.“

paní Anna, klientka

 

Archiv novinek a pozvánek

Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Sbírka na pomoc potřebným během pandemie koronaviru

Drazí přátelé, žijeme v době, kdy vlna ohrožení COVID-19 ohrožuje na životě nejen fyzicky slabší, ale nemilosrdně útočí i na ty, kteří se díky ní stali slabými sociálně. Připojte se tedy k mohutné vlně solidarity a přispějte jim na zajištění základních životních potřeb.

Více informací naleznete zde.

Sbírka na pomoc potřebným během pandemie koronaviru

Drazí přátelé, žijeme v době, kdy vlna ohrožení COVID-19 ohrožuje na životě nejen fyzicky slabší, ale nemilosrdně útočí i na ty, kteří se díky ní stali slabými sociálně. Připojte se tedy k mohutné vlně solidarity a přispějte jim na zajištění základních životních potřeb.

Více informací naleznete zde.

Divadlo "Sama, doma?"

Vítejte u živé verze pořadu Sama doma! Tématem dnešního večera bude Život na ulici, a jak na něj Vám představí odborníci na slovo vzatí. Těmito větami začíná divadelní představení „Sama, doma?“ vytvořené členy Komunitního centra Žitná, které pracuje s lidmi bez domova. Všichni herci mají s bezdomovectvím nějakou zkušenost, a tak je opravdu můžeme nazývat odborníky. „Sama, doma?“ je autorské představení, na kterém se podíleli všichni herci. Každý z nich do něj vložil něco ze svého života a tak publikum zažije nejen 45 minut zábavy, ale i emočně silných momentů.

Noc venku

Noc venku je ojedinělá kampaň, která si klade za cíl seznámit širokou veřejnost s problematikou života lidí bez domova a zprostředkovat ji zážitkovou formou "běžné fungování" člověka žijícího na ulici. Tímto usilujeme o zlepšení postavení a možností lidí bez domova ve společnosti a to skrze změny postojů veřejnosti k problematice bezdomovectví. Otevíráme prostor, v němž lze komplexně diskutovat problematiku bezdomovectví a různými způsoby vyjádřit svou solidaritu. 

I my jsme se účastnili s našimi živými knihami, workshopem a divadlem.

 

 

Noc venku

Sametové posvícení 2019

Cílem naší kliky v letošním satirickém průvodu bylo upozornit většinovou společnost na nedostatek finančních prostředků v pomáhajících profesích a poukázat na to, jaký to může mít dopad na ohrožené skupiny. Pod vedením výtvarníků a dramaturgů jsme spolu se studenty gymnázia Jana Patočky vytvořili kašírované masky slepého kuchaře a číšníka. Číšníci přítomné seznámili se seškrtaným jídelníčkem a slepý kuchař symbolizoval tu část společnosti, která nevidí, že pomáhající profese, organizace a spolky jsou nezbytné nejen pro ohrožené skupiny, ale i pro morálně a ekonomicky vyspělou společnost jako takovou.

Nehodící se škrtněte

Zveme vás na jedinečnou akci dne 24. 10. 2019 od 17 hod do Kampusu Hybernská, kde klienti 10 neziskových organizací a spolků vystoupí v rámci akce "Nehodící se škrtněte". Na co se můžete těšit? Na workshopy, divadla, koncert, živou knihu, spousty zajímavých informací a zážitků. A postaráno je i o občerstvení a možnost zajímavých nákupů, kterými můžete obdarovat třeba své blízké a přátele (nebo sebe sama) a zároveň podpoříte potřebné.