„Když se žena dostane do svízelné situace, je tu právě vaše služba, která nám dá šanci najet zpět do správných kolejí.“

paní Dita, klientka

"Vím, že mě neodmítnete a že se mi budete věnovat. To mi po psychické stránce velmi pomáhá.“

paní Anna, klientka

 

Stereotypy o lidech bez domova III.

Komunitní centrum Žitná (nyní Kamino centrum) vydalo v loňském roce originální diáře a kalendáře. Ty obsahovaly články, které psaly přímo naše klientky. Ty se zaměřovaly na stereotypy, které o lidech bez domova panují a především na jejich vyvracení. Protože se nám články velmi líbí, rozhodli jsme se je zde sdílet i s vámi. Doufáme, že se vám budou líbit stejně, jako nám. 

Komunitní centrum Žitná (nyní Kamino centrum) vydalo v loňském roce originální diáře a kalendáře. Ty obsahovaly články, které psaly přímo naše klientky. Ty se zaměřovaly na stereotypy, které o lidech bez domova panují a především na jejich vyvracení. Protože se nám články velmi líbí, rozhodli jsme se je zde sdílet i s vámi. Doufáme, že se vám budou líbit stejně, jako nám. 

stereotyp: Bezdomovci mají dostatek času a mohou žít kdekoliv.

Bezdomovci jsou na tom s časem, co se týká vyřizování věcí, jako ostatní. To, že jsou vidět, jak sedí na lavičkách, protože na něco čekají, ještě neznamená, že nemají nic na práci. Pokud se chtějí vykoupat nebo najíst, popřípadě stihnout lékaře, musí počítat s tím, že na charitách mají otevřeno v určitou dobu. Když nestihnou být včas tam, kde potřebují, musí vymyslet náhradní plán, jinak mají smůlu. Nemluvě o tom, že hodně lidí bez domova se snaží (aspoň brigádně) pracovat. Představa, že mohou žít kdekoli, je také mýtus. V místě svého trvalého bydliště to často není možné, a pokud si tam musí zajet kvůli úřadům (dokladům nebo sociálním dávkám), potřebují nejprve finance na cestu. Pokud je nemají, musí vyhledat možnosti brigád, ze kterých si odloží potřebnou částku stranou. Když nevyjdou brigády, nezbývá než obrátit se na úřady s žádostí o mimořádnou dávku. Pokud jde o místo přebývání (například když se nevejdou na noclehárnu a chtějí si někde postavit stan), vždy jde o cizí území, proto potřebují povolení od úřadu a musí o nich vědět policie, jinak by je čekaly nepříjemné problémy. a mohou žít kdekoliv.

© j