„Když se žena dostane do svízelné situace, je tu právě vaše služba, která nám dá šanci najet zpět do správných kolejí.“

paní Dita, klientka

"Vím, že mě neodmítnete a že se mi budete věnovat. To mi po psychické stránce velmi pomáhá.“

paní Anna, klientka

 

Stereotypy o lidech bez domova V.

Komunitní centrum Žitná (nyní Kamino centrum) vydalo v loňském roce originální diáře a kalendáře. Ty obsahovaly články, které psaly přímo naše klientky. Ty se zaměřovaly na stereotypy, které o lidech bez domova panují a především na jejich vyvracení. Protože se nám články velmi líbí, rozhodli jsme se je zde sdílet i s vámi. Doufáme, že se vám budou líbit stejně, jako nám. 

Komunitní centrum Žitná (nyní Kamino centrum) vydalo v loňském roce originální diáře a kalendáře. Ty obsahovaly články, které psaly přímo naše klientky. Ty se zaměřovaly na stereotypy, které o lidech bez domova panují a především na jejich vyvracení. Protože se nám články velmi líbí, rozhodli jsme se je zde sdílet i s vámi. Doufáme, že se vám budou líbit stejně, jako nám. 
 
stereotyp: Mohou si za to sami.
 
Z vlastní zkušenosti vím, že vždy nemohou. Já sama jsem se ocitla na ulici před jedenácti lety, když jsem po návratu z dovolené nalezla vystěhovaný byt a vyměněné zámky. Majitel domu si se mnou domluvil schůzku, na kterou nepřišel, a nekomunikoval ani s policií. Na ulici se lze ocitnout mnoha způsoby – může to být výkon trestu, ale také rozvod, rodinné problémy, nebo zrušení pracovního místa a ztráta zaměstnání. Někdy majitel domu šroubuje nájemné na neúměrnou výši, jindy přijde nemoc a s ní neschopnost platit nájem. Navíc v tomto státě neexistuje ani po třiceti letech zákon o sociálním bydlení. Chybí levné nájemní byty v majetku měst a obcí, adekvátní a hlavně finančně dostupné bydlení pro seniory. Na druhou stranu je pravda, že mnoho bezdomovců si za svou situaci skutečně může samo. Ale ani jedné skupině nemůže pomoci špatně nastavený sociální systém.
 
© m