„Když se žena dostane do svízelné situace, je tu právě vaše služba, která nám dá šanci najet zpět do správných kolejí.“

paní Dita, klientka

"Vím, že mě neodmítnete a že se mi budete věnovat. To mi po psychické stránce velmi pomáhá.“

paní Anna, klientka

 

Vyzbrojili jsme se proti dluhům

Vyzbrojili jsme se proti dluhům

Zadluženost a exekuce – slova, která v nás vyvolávají strach a obavy. Podle statistik má exekuci téměř desetina Čechů starších 15ti let. Zaměstnanci naší Farní charity se s reálným obsahem těchto slov často setkají v praxi. Pracují s ženami bez domova, pro které dluhy rozhodně nejsou neznámým pojmem či pouhým zlým snem.

 

Aby pomoc těmto klientkám byla v oblasti finančního poradenství co nejefektivnější, zorganizovala Farní charita pro své pracovníky odborný třídenní kurz na téma „Dluhová problematika v teorii a praxi“. Projekt finančně podpořila ČSOB grantovým programem, zaměřeným na podporu finanční gramotnosti. Kurz zrealizovala organizace Rubikon Centrum.

Kurz vhodně kombinoval teoretickou a praktickou část. Pomohl účastníkům utřídit si znalosti a procvičit si praktické dovednosti při práci s klienty. Kurz byl koncipován interaktivně, pracovalo se s kazuistikami, řešili se případové studie, diskutovalo se o možných řešeních potíží. „Celý kurz byl zevrubným pohledem na dluhovou problematiku, exekuce a zejména na možnosti oddlužení. Prakticky jsme si mohli na příkladech propočítat konkrétní částky splátek věřitelům při oddlužení,“ říká paní Miriam, jedna z účastnic kurzu.

Celkem 11 pracovníků je tak díky grantu ČSOB a absolvovanému kurzu lépe vyzbrojeno pro boj s dluhy svých klientek.