„Když se žena dostane do svízelné situace, je tu právě vaše služba, která nám dá šanci najet zpět do správných kolejí.“

paní Dita, klientka

"Vím, že mě neodmítnete a že se mi budete věnovat. To mi po psychické stránce velmi pomáhá.“

paní Anna, klientka

 

Logo OPZ barevné

Kamino centrum 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017193

Kamino centrum nabízí na Praze 1 bezpečný a tvůrčí prostor pro osoby bez domova, zvláště ženy. Využívá zkušeností a příkladu dobré praxe z předchozí čtyřleté činnosti v rámci komunitního centra a dále je inovativně rozvíjí a kombinuje s metodami individuální sociální práce vycházejícími z tzv. konceptu plánování zaměřeného na člověka. Klíčovými principy je hledání silných stránek, nadání a dovedností jednotlivce v kontextu komunity, posilování jeho hlasu, mapování jeho životní historie, hodnocení současnosti a definování možných změn do budoucna. Oproti sociálním službám se Kamino centrum navíc zaměřuje na osvětu společnosti a propojování osob na okraji společnosti s majoritou – pořádá akce pro veřejnost, informuje o problematice sociálního vyloučení, bojuje proti společensky zažitým stereotypům. Usiluje rovněž o aktivní propojení s dalšími organizacemi pracujícími s lidmi bez domova a především se do svých aktivit snaží zapojit širší veřejnost.

Projekt je financován a podporován Evropskou unií do června 2023.

 

Komu je centrum určeno:            obrázek web

Lidem bez domova a osobám žijícím v nevyhovujícím či nejistém ubytování. 

 

  • Aktuality 

  • Kontakt