„Když se žena dostane do svízelné situace, je tu právě vaše služba, která nám dá šanci najet zpět do správných kolejí.“

paní Dita, klientka

"Vím, že mě neodmítnete a že se mi budete věnovat. To mi po psychické stránce velmi pomáhá.“

paní Anna, klientka

 

Naši významní dárci

 

 

     

 

Městská část Praha 10

mc_p10

Dále děkujeme:

 

Chceme se pochlubit i vaší podporou!

Podpořte nás:

  • finančním darem, č. ú.: 2278691001/5500,
  • hmotným darem (kontaktujte prosím vedoucí Nízkoprahového denního centra Nikolu Novákovou pro aktuální potřeby klientek na tel: 724 355 337),
  • časem, staňte se naším dobrovolníkem.