„Když se žena dostane do svízelné situace, je tu právě vaše služba, která nám dá šanci najet zpět do správných kolejí.“

paní Dita, klientka

"Vím, že mě neodmítnete a že se mi budete věnovat. To mi po psychické stránce velmi pomáhá.“

paní Anna, klientka

 

Byli jsme partnerem organizace La Strada v projektu "Snížení rizika obchodování s lidmi u žen bez domova."

Popis projektu:

Hlavním cílem projektu bylo snížení rizik obchodování s lidmi u žen bez domova prostřednictvím terénního výzkumu specifik tohoto jevu, následné analýzy výsledků, včetně výzkumu co nejefektivnějšího systému prevence a pomoci, a šíření výsledků analýzy po ČR.

Cíle projektu:

Cílem projektu bylo snížení násilí na ženách bez domova. Na základě terénního výzkumu s bezdomoveckými organizacemi v Praze byla provedena analýza ohrožení obchodováním s lidmi u žen bez domova, která nejenže otevřela toto téma, ale také pomohla nastavit v první řadě preventivní aktivity v místech, kde to bylo nutné, rovněž však zajistit pomoc obětem v těchto místech. Bylo dosaženo dvojí změny:
1. Na základě výzkumu byly upraveny naše terénní aktivity a rovněž dlouhodobá spolupráce s bezdomoveckými organizacemi v Praze tak, že byla zajištěna koordinace organizací, jejíž klientela se v některých případech prolínala (ženy bez domova a oběti obchodování s lidmi).
2. Výsledky analýzy byly šířeny mezi další bezdomovecké organizace v ČR společně s malou příručkou prevence obchodování s lidmi u žen bez domova, která byla mezi nimi distribuována.

Cílová skupina:

Ženy bez domova, bezdomovecké organizace

Doba realizace:

Září 2014 – srpen 2015

Poskytovatel dotace:

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Více informací je dostupných na webových stránkách: www.osf.cz, www.eeagrants.org a www.dejmezenamsanci.cz