„Když se žena dostane do svízelné situace, je tu právě vaše služba, která nám dá šanci najet zpět do správných kolejí.“

paní Dita, klientka

"Vím, že mě neodmítnete a že se mi budete věnovat. To mi po psychické stránce velmi pomáhá.“

paní Anna, klientka

 

TERÉNNÍ PROGRAM MÁŘÍ

Pro koho je služba určena?

V rámci terénního programu Máří vyhledáváme, kontaktujeme a podporujeme dospělé ženy, žijící na území hlavního města Prahy, které nemají domov, nebo jim hrozí jeho ztráta. 

Co nabízíme?

  • materiální a potravinovou pomoc
  • základní sociální poradenství
  • asistenci při komunikaci s úřady a státními institucemi
  • pomoc při uplatňování práv, zájmů a osobních záležitostí včetně zprostředkování kontaktů

Z jakých principů vycházíme?

  • nestrannost – pracujeme se všemi ženami, které spadají do cílové skupiny, tzn. bez ohledu na jejich zdravotní a fyzický stav či vzhled a nehodnotíme, co si klientka zaslouží, ale poskytujeme pomoc těm, které pomoc potřebují
  • diskrétnost – v rámci poskytování služeb dbáme na soukromí a důstojnost klientky
  • služba je poskytována bezplatně, lze i anonymně
  • pasivita klientky není důvodem k neposkytnutí služeb nebo ukončení spolupráce

Kontakty:

Jonáš Hrubín, DiS. - vedoucí terénního programu 
E-mail: vedouciteren@zenyvohrozeni.charita.cz tel. 731 629 585

Mgr. Marcela Jurčáková - sociální pracovnice
E-mail: teren@zenyvohrozeni.charita.cz tel. 734 789 319

Petr Franěk - terénní pracovník
E-mail: teren1@zenyvohrozeni.charita.cz tel. 734 789 319

Klára Čermáková - terénní pracovnice
E-mail: teren1@zenyvohrozeni.charita.cz tel. 734 789 319


 

Jak se s námi spojit?

Na uvedených kontaktech jsme dostupni každý pracovní den od 8:00 - 16:30.
Případně je možné se s pracovníky/cemi setkat každý pátek na náměstí Republiky ve 12 hodin (u hlavního vchodu do Billy).

Informační leták ke stažení ZDE

Veřejný závazek ke stažení ZDE