Pomáháme lidem v těžkých životních situacích.

Co děláme

Posláním naší Farní charity je pomáhat lidem v nouzi a bez domova. Zaměřujeme se na pro-ženský přístup, protože ženy potřebují rozdílnou podporu při řešení jejich těžkých životních situací. Od roku 2005 poskytujeme ženám profesionální sociální službu - Program Máří. Jedná se o terénní službu, jejíž cílovou skupinou jsou převážně ženy z řad osob bez přístřeší, žijící v nedůstojných, nevyhovujících podmínkách nebo kterým tato situace bezprostředně hrozí. Dále provozujeme také Nízkoprahové denní centrum a Kamino Centrum.

Naše služby

Chcete nás podpořit?

Líbí se vám, co děláme a chtěli byste také pomáhat ženám v nouzi? Budeme rádi za jakoukoli podporu.

  • finanční dar - náš transparentní účet 2278691001/5500
  • hmotný dar - (kontaktujte prosím vedoucí Nízkoprahového denního centra Nikolu Serbusovou pro aktuální potřeby klientek na tel: 724 355 337)
  • čas - staňte se naším dobrovolníkem
Kontaktujte nás

Aktuality

Děkujeme našim partnerům

Charita ČR
PSČR
Hlavmí město Praha
Microsoft
Google
Chrome
Firefox
Evropská unie
Charita ČR
PSČR
Hlavmí město Praha
Microsoft
Google
Chrome
Firefox
Evropská unie
Charita ČR
PSČR
Hlavmí město Praha
Microsoft
Google
Chrome
Firefox
Evropská unie
Charita ČR
PSČR
Hlavmí město Praha
Microsoft
Google
Chrome
Firefox
Evropská unie
Charita ČR
PSČR
Hlavmí město Praha
Microsoft
Google
Chrome
Firefox
Evropská unie
Charita ČR
PSČR
Hlavmí město Praha
Microsoft
Google
Chrome
Firefox
Evropská unie
Charita ČR
PSČR
Hlavmí město Praha
Microsoft
Google
Chrome
Firefox
Evropská unie
Charita ČR
PSČR
Hlavmí město Praha
Microsoft
Google
Chrome
Firefox
Evropská unie
Charita ČR
PSČR
Hlavmí město Praha
Microsoft
Google
Chrome
Firefox
Evropská unie
Charita ČR
PSČR
Hlavmí město Praha
Microsoft
Google
Chrome
Firefox
Evropská unie