„Když se žena dostane do svízelné situace, je tu právě vaše služba, která nám dá šanci najet zpět do správných kolejí.“

paní Dita, klientka

"Vím, že mě neodmítnete a že se mi budete věnovat. To mi po psychické stránce velmi pomáhá.“

paní Anna, klientka

 

VÍME AKTUÁLNĚ!

Sbírka na pomoc potřebným během pandemie koronaviru

Sbírka na pomoc potřebným během pandemie koronaviru

Drazí přátelé, žijeme v době, kdy vlna ohrožení COVID-19 ohrožuje na životě nejen fyzicky slabší, ale nemilosrdně útočí i na ty, kteří se díky ní stali slabými sociálně. Připojte se tedy k mohutné vlně solidarity a přispějte jim na zajištění základních životních potřeb.

Více informací naleznete zde.

Sbírka na pomoc potřebným během pandemie koronaviru

Sbírka na pomoc potřebným během pandemie koronaviru

Drazí přátelé, žijeme v době, kdy vlna ohrožení COVID-19 ohrožuje na životě nejen fyzicky slabší, ale nemilosrdně útočí i na ty, kteří se díky ní stali slabými sociálně. Připojte se tedy k mohutné vlně solidarity a přispějte jim na zajištění základních životních potřeb.

Více informací naleznete zde.

Divadlo "Sama, doma?"

Divadlo "Sama, doma?"

Vítejte u živé verze pořadu Sama doma! Tématem dnešního večera bude Život na ulici, a jak na něj Vám představí odborníci na slovo vzatí. Těmito větami začíná divadelní představení „Sama, doma?“ vytvořené členy Komunitního centra Žitná, které pracuje s lidmi bez domova. Všichni herci mají s bezdomovectvím nějakou zkušenost, a tak je opravdu můžeme nazývat odborníky. „Sama, doma?“ je autorské představení, na kterém se podíleli všichni herci. Každý z nich do něj vložil něco ze svého života a tak publikum zažije nejen 45 minut zábavy, ale i emočně silných momentů.

Noc venku

Noc venku

Noc venku je ojedinělá kampaň, která si klade za cíl seznámit širokou veřejnost s problematikou života lidí bez domova a zprostředkovat ji zážitkovou formou "běžné fungování" člověka žijícího na ulici. Tímto usilujeme o zlepšení postavení a možností lidí bez domova ve společnosti a to skrze změny postojů veřejnosti k problematice bezdomovectví. Otevíráme prostor, v němž lze komplexně diskutovat problematiku bezdomovectví a různými způsoby vyjádřit svou solidaritu. 

I my jsme se účastnili s našimi živými knihami, workshopem a divadlem.

 

 

Sametové posvícení 2019

Sametové posvícení 2019

Cílem naší kliky v letošním satirickém průvodu bylo upozornit většinovou společnost na nedostatek finančních prostředků v pomáhajících profesích a poukázat na to, jaký to může mít dopad na ohrožené skupiny. Pod vedením výtvarníků a dramaturgů jsme spolu se studenty gymnázia Jana Patočky vytvořili kašírované masky slepého kuchaře a číšníka. Číšníci přítomné seznámili se seškrtaným jídelníčkem a slepý kuchař symbolizoval tu část společnosti, která nevidí, že pomáhající profese, organizace a spolky jsou nezbytné nejen pro ohrožené skupiny, ale i pro morálně a ekonomicky vyspělou společnost jako takovou.

Noc venku