Nízkoprahové denní centrum pro ženy v nouzi

Nízkoprahové denní centrum pro ženy Farní charita Praha 1 (NDC) poskytuje ženám bez přístřeší a ženám žijícím v nejistém a nevyhovujícím bydlení bezpečný prostor, uspokojení základních životních potřeb, informace, psychosociální podporu. Posláním je snižování zdravotních a sociálních rizik, podpora a motivace v nepříznivé sociální situaci a prevence sociálního vyloučení. 

Kapacita Nízkoprahového denního centra je 15 uživatelek v jednom okamžiku. Uživatelky mohou využívat služeb NDC po dobu 2 hodin/denně.

Cíle služby:

 • uživatelka se zorientuje v možnostech řešení své nepříznivé sociální situace
 • uživatelka získá motivaci ke změně
 • uživatelka začne využívat nové přirozené zdroje (rodina, veřejné služby) a dovednosti
 • uživatelka díky poskytnutí bezpečného a klidného prostředí nalezne či obnoví svou psychosociální a emocionální rovnováhu, takže je schopna činit nezbytné kroky k řešení své nepříznivé situace
 • uživatelka získá praktickou pomoc při zajištění svých základních potřeb jako je strava, ošacení a možnost hygieny

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou ženy bez přístřeší a ženy žijící v nejistém a nevyhovujícím bydlení, starší 18 let, které jsou soběstačné a schopné využít nabídku služeb nízkoprahového denního centra a nacházejí se v nepříznivé sociální situaci. Služba může být poskytována anonymně.

Poskytované činnosti:

 • Základní sociální poradenství
 • Základní činnosti služby
   Poskytnutí stravy
   Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
   Pomoc při vyřizování běžných záležitostí a oprávněných zájmů
 • Ostatní činnosti
 • Zajištění přístupu k telefonu a PC
  Zajištění právního a psychologického poradenství
   Šatník
   Vydávání zdravotnického materiálu
   Praní prádla
 • Některé činnosti Nízkoprahového denního centra pro ženy jsou zpoplatněny motivačními poplatky.

Potravinová pomoc:

Vždy v úterý od 8:00 do 10:00 hodin. (Poskytnutí balíčku je možné čerpat jednou za 14 dní)

Zásady:

 • Zásada svobodné volby
 • Zásada individuálního přístupu
 • Zásada rovného přístupu
 • Zásada odbornosti a týmové práce personálu
 • Zásada nestrannosti
 • Zásada diskrétnosti
 • Zásada budování nezávislosti uživatelky na službě
 • Zásada omezení předsudků a negativních hodnocení

Otevírací doba:

Po  7:30 – 10:00   10:30 - 13:00 
Út   7:30 – 10:00   10:30 - 13:00 
St   7:30 – 10:00   10:30 - 13:00
Čt   7:30 – 10:00   10:30 - 13:00
Pá  7:30 – 10:00   10:30 - 13:00

Každý první čtvrtek v měsíci probíhá sanitární den, kdy je pro uživatelky Nízkoprahové denní centrum zavřeno.
Vstup do zařízení není bezbariérový.

V rámci zimních opatření od 1.12.2022 - 31.3.2023 otevřeno víkendy:

8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00

Kontakty:

Bc. Nikola Serbusová, DiS. - vedoucí NDC

E-mail: Z.AxZ19fakHwQOQr0gLF56hgg.AsO1.7~bGkO1p tel.: 724 355 337

Bc. Djandira Jaščišáková Jerónimo, DiS - sociální pracovnice

E-mail: jascisakova.djandira@zenyvohrozeni.charita.cz tel.: 724 355 337

Kamila Pokorná - praovnice v sociálních službách

E-mail: pokorna.kamila@zenyvohrozeni.charita.cz tel.: 724 355 337

Lenka Bohatá - praovnice v sociálních službách

tel.: 724 355 337

Veřejný závazek ke stažení ZDE