Patronství

Patronstvi

PATRONSTVÍ

Patroni jsou lidé z široké veřejnosti. Na základě osobních cílů, zájmů a potřeb klientů jim předávají své zkušenosti a dovednosti.

Co je Patronství

Patronství je sociální interakce, při níž se našim klientům dostává podpory ze strany Patrona. Díky ní mohou dosáhnout snáze a úspěšněji svých dílčích životních cílů. Patronství vede k aktivizaci v sociálním či pracovním životě. Je to cesta, při které se Patron s klientem dělí o své zkušenosti a nabyté znalosti. Je neocenitelnou zkušeností pro obě strany.

Na čem staví

Základním kamenem Patronství je spolupráce mezi Patronem a klientem (tj. osobou bez domova, která Kamino Centrum navštěvuje a má zájem Patronství využít). Staví na vzájemném respektu a rozvoji mezilidských, osobních a profesních dovedností. Proto je zvláště důležité si na začátku ujasnit přání, potřeby a očekávání klienta, možnosti Patrona a podle nich nastavit společná pravidla a podobu spolupráce.

 Zásady patronství

 1. Nebát se stanovit si a držet hranice. Je to důležité pro vás i pro klienta.
 2. Respektovat každého jednotlivce. Každý má za sebou příběh, který ho formoval.
 3. Nezapomínat, že člověk, který s vámi spolupracuje, se snaží změnit svou situaci.
 4. Dát druhému prostor pro svobodné rozhodování, znamená učit ho zodpovědnosti.
 5. Být trpělivý, i malý úspěch se počítá.
 6. Nebát se zeptat, když nevíte jak dál. Jsme tu od toho.

 

Být Patronem může přinést:

 • příležitost pomoci někomu, kdo to potřebuje
 • obohacení a inspiraci
 • větší respekt a pochopení situace druhých

 

Co dělá patron:

 • Přináší podnětné nápady
 • Nabízí odborné a zkušené rady, vlastní znalosti a dovednosti
 • Podporuje vytvoření bezpečného prostředí pro předávání dovedností a zkušeností
 • Pomáhá zvýšit sebevědomí
 • Učí příkladem
 • Stojí na straně klienta v krizích
 • Podněcuje k dosažení cílů

 

Jak se stát Patronem

K tomu, jak se stát Patronem vedou dvě cesty. Můžete nás buď kontaktovat s Vaší nabídkou spolupráce nebo odpovědět na zveřejněný inzerát klienta s konkrétní poptávkou. Aktuální poptávku našich klientů naleznete v záložce Hledáme Patrony.