Kdo jsme

Farní charita Praha 1 – Nové Město

Naše Farní charita byla zřízena 1. dubna 2001 Arcibiskupstvím pražským. Naším posláním je pomáhat lidem v nouzi na principech křesťanské lásky. Intenzivně působíme na území městské části Praha 1, navštěvujeme ale i ostatní části Prahy, dle pobytu klientek.

Zaměřujeme se na pro-ženský přístup, protože ženy potřebují rozdílnou podporu při řešení jejich těžkých životních situací vzniklých ztrátou bydlení. Při práci s jednotlivými klientkami uplatňujeme individuální přístup. Mezi nejčastější metody práce patří rozhovor, naslouchání, doprovázení v rámci pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí, podpora a podobně.

Zpočátku jsme pomáhali v rámci farnosti kostela Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí, kde jsme řadu let i sídlili. Postupně se naše činnost rozšiřovala a profesionalizovala. Vzhledem k umístění v samém centru hlavního města jsme se začali brzy potýkat s problematikou bezdomovectví. Záhy jsme však poznali, že jen jídlo a čaj nejsou řešením této situace. Jedna z tehdejších dobrovolnic, paní Denisa Mikešová, začala oslovovat lidi z ulice prostřednictvím výtvarné tvorby, ke které je zvala. To byl základ motivačního ateliéru Plamen Poznání, aktivity kterého se v roce 2017 staly součástí nově vzniklého Komunitního centra

Od roku 2005 poskytujeme profesionální sociální službu pomoci ženám v sociální nouzi - Program Máří. Jedná se o terénní službu, jejíž cílovou skupinou jsou převážně ženy z řad osob bez přístřeší, žijící v nedůstojných, nevyhovujících podmínkách nebo kterým tato situace bezprostředně hrozí. Výrazná převaha mužů mezi bezdomovci (cca. 80 %) zapřičiňuje orientaci sociálních služeb této oblasti hlavně na jejich potřeby. Situace, její vnímání a z toho vyplývající potřeby žen jsou však v mnoha ohledech výrazně odlišné. Usilujeme o to, abychom pomohli ženám zachovat jejich ženskou důstojnost. 

Služby, které nabízíme ženám v současnosti najdete zde: Naše služby