Služby Farní charity Praha 1 - Nové Město

Naším posláním je pomáhat ženám, které se ocitly bez přístřeší. Působíme na území hl. m. Prahy a rozvíjíme zejména následující služby:

Podpořte nás:

  • finančním darem, č. ú.: 2278691001/5500,
  • hmotným darem (kontaktujte prosím vedoucí Nízkoprahového denního centra Nikolu Novákovou pro aktuální potřeby klientek na tel: 724 355 337),
  • časem, staňte se naším dobrovolníkem.