Kamino centrum

Kamino centrum nabízí na Praze 1 bezpečný a tvůrčí prostor pro osoby bez domova, zvláště ženy. Využívá zkušeností a příkladu dobré praxe z předchozí čtyřleté činnosti v rámci komunitního centra a dále je inovativně rozvíjí a kombinuje s metodami individuální sociální práce vycházejícími z tzv. konceptu plánování zaměřeného na člověka. Klíčovými principy je hledání silných stránek, nadání a dovedností jednotlivce v kontextu komunity, posilování jeho hlasu, mapování jeho životní historie, hodnocení současnosti a definování možných změn do budoucna. Oproti sociálním službám se Kamino centrum navíc zaměřuje na osvětu společnosti a propojování osob na okraji společnosti s majoritou – pořádá akce pro veřejnost, informuje o problematice sociálního vyloučení, bojuje proti společensky zažitým stereotypům. Usiluje rovněž o aktivní propojení s dalšími organizacemi pracujícími s lidmi bez domova a především se do svých aktivit snaží zapojit širší veřejnost.

Projekt je financován a podporován Evropskou unií do června 2023.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017193

Komu je centrum určeno:           

Lidem bez domova a osobám žijícím v nevyhovujícím či nejistém ubytování. 

Kontakt: 

Bc. Marie Palasová, DiS., vedoucí, tel.: 734 789 317

email: komunitko@zenyvohrozeni.charita.cz

Adéla Černá, DiS., sociální pracovnice, tel.: 733 152 135

email: cerna.adela@zenyvohrozeni.charita.cz 

 Bc. Daniel Ornst, sociální pracovník, tel.: 733 152 128

email: ornst.daniel@zenyvohrozeni.charita.cz

Judita Cihelková, komunitní pracovnice, tel.: 733 152 135

email: cihelkova.judita@zenyvohrozeni.charita.cz

Dana Hamza, komunitní pracovnice, tel.: 733 152 128

email: hamza.dana@zenyvohrozeni.charita.cz 

 Mgr. Martina Mossóczy, lektorka divadelního workshopu

email: mossoczy.martina@zenyvohrozeni.charita.cz