Kamino Centrum

Logo OPZ barevné

 

logo Kamino

 

Projekt Kamino Centrum nabízí na Praze 1 bezpečný a tvůrčí prostor pro osoby bez domova, zvláště ženy. Využívá zkušeností a příkladu dobré praxe z předchozí čtyřleté činnosti v rámci komunitního centra a dále je inovativně rozvíjí a kombinuje s metodami individuální sociální práce vycházejícími z tzv. konceptu plánování zaměřeného na člověka. Klíčovými principy je hledání silných stránek, nadání a dovedností jednotlivce v kontextu komunity, posilování jeho hlasu, mapování jeho životní historie, hodnocení současnosti a definování možných změn do budoucna. Oproti sociálním službám se Kamino Centrum navíc zaměřuje na osvětu společnosti a propojování osob na okraji společnosti s majoritou – pořádá akce pro veřejnost, informuje o problematice sociálního vyloučení, bojuje proti společensky zažitým stereotypům. Usiluje rovněž o aktivní propojení s dalšími organizacemi pracujícími s lidmi bez domova a především se do svých aktivit snaží zapojit širší veřejnost.

Aktivity centra budou skupinovou i individuální formou předcházet a snižovat sociální vyloučení těchto osoby začleňováním do společnosti a zvyšovat jejich zaměstnatelnost na trhu práce. V projektu rovněž vznikne spolupráce mezi klienty centra a patrony, tedy dobrovolníky, kteří zvýší jejich dovednosti. Pracovníci žadatele Farní charita Praha 1 se v projektu zúčastní kurzů pro zvýšení kvality poskytování služeb svým klientům. Na konci projektu vznikne metodika pro nové inovativní způsoby práce s klienty a příklady dobré praxe.

Realizace projektu proběhne od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2023.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017193

Komu je centrum určeno:           

Lidem bez domova a osobám žijícím v nevyhovujícím či nejistém ubytování. 

Spojte se s námi

Kontakty

Facebook