Daránek pomáhá dětem

Daránek je celostátní sbírka, která je organizována od roku 2021 Charitou České republiky. Podporuje charitativní zařízení a služby starající se o děti. Prostředky ze sbírky budou vynaloženy na zařízení, služby a projekty pomáhající dětem v nouzi (azylové domy, děti s handicapem, nízkoprahová denní centra, volnočasové aktivity dětí a mládeže, podpora práv dětí). Kromě finanční podpory charitních služeb pomohou Daránkovy peníze i napřímo dětem nebo rodinám s dětmi v tíživé životní situaci.

Pro více informací o projektu Daránek navštivte stránky daranek.cz

děkuji baránku bez bubliny

 

Darujte převodem na účet

44665522/0800

 

nebo přes QR kód

qr-kod_daranek_9119_chcr

Děkujeme všem, kteří se rozhodli přispět, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí.