Kontakty

Řazení: Organizační / Abecední

Lucie Rabenseiferová

koordinátor zdravotních služeb
Tel: 272 941 972, 604 993 378     g_Ek.~jf4lrC-bo6LTprRb~lWiEkYZU4Ys

Bc. Helena Ryklová

ředitel,statutární zástupce,pracovník sociálních služeb,koordinátor Tříkrálové sbírky
Tel: 733 108 816     3.yo4Z2jfdyy.Z4WHlGyUebcf5prRb~lW5pJ

Bc. Petra Rulfová

vedoucí ekonomického oddělení
Tel: 315 685 190, 732 625 967     0dBx5_4WH-uk87j7RgrBRden4-rhTj

Irena Růžičková

vedoucí oddělení kanceláře a provozu, projektový koordinátor
Tel: 315 685 190, 731 491 146     %.xBVd5j48GjGK7%WkvDRUd_~8Gy.77_T-M

Anna Rázková

organizační práce při sběru a distribuci šatstva